ตรวจสอบ Alarm Code ที่แจ้งเตือนบนหน้าจอ LCD หน้าเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS

กดคลิกเลือกรุ่นเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS

ระบุรหัส Alarm Code ที่ปรากฏบนหน้าจอ LCD
รายการข้อมูล รายละเอียดข้อมูล
สาเหตุการเตือน (Alarm Cause)
คำแนะนำในการแก้ไข (Advised)