Comment to MD.

      สวัสดีครับ ผมสร้างหน้า Comment To MD. ขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางให้ท่านสามารถส่งข้อความถึงผมโดยตรง เพื่อแนะนำ หรือติชมสินค้าและบริการต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้ส่งมอบให้แก่ท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของท่านให้ได้มากที่สุดครับ
      ในโอกาสนี้ผมขอขอบพระคุณท่านอีกครั้ง ที่ได้ให้ความกรุณา และให้ความสนใจในสินค้าและบริการของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ และทีมงานทุกคน จะพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของท่านให้มากที่สุดครับ หรือติดต่อผมผ่านทาง Line@ ก็ได้น่ะครับ โดยกดที่ Link เพื่อ Add Friend ครับเพิ่มเพื่อน

    นายประเสริฐ หงส์เชิดชัย
          กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะซันเพาเวอร์ จำกัด

ข้อมูลผู้ให้คำแนะนำ (Commentator)

*ชื่อผู้ส่งคำแนะนำ (Commentator Name)
 
*Email address

*เบอร์โทร (Tel/Mobile phone)
 
บริษัท/ห้าง/ร้าน (Company Name)
 
ที่อยู่ (Company Address)

รายละเอียดคำแนะนำ (Comments Entry)


กรุณากรอกรหัสที่แสดงตามรูปภาพด้านล่างให้ถูกต้อง ก่อนกดปุ่ม submit


imgAjax
กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อจัดส่งแบบฟอร์มคำแนะนำมายัง MD.ของบริษัทฯ