กรมสรรพากรไว้วางใจติดตั้งรุ่น HE-Combo20k แบบ Parallel Redundancy ทั่วประเทศ

As Dated:5/9/2013 11:07:53 AM
กรมสรรพากรได้ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า SmartPower รุ่น HE-Combo20k พร้อม Battery จำนวน 5 string เพื่อใช้ backup อุปกรณ์ทั้งหมดในเขตพื้นที่ภาคทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณในความไว้วางใจมา ณ.ที่นี้