กรุณากรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้ เพื่อลงทะเบียนสินค้า


*ชื่อผู้ซื้อ
 
*บริษัท/ห้าง/ร้าน
 
*ที่อยู่

Email

เบอร์โทร
 
*วันที่ในใบส่งสินค้า (Invoice Date)
 
*สถานที่ติดตั้งเครื่อง
 
*ชื่อผู้จำหน่ายสินค้า
 
ที่อยู่ผู้จำหน่ายสินค้า

เบอร์โทรผู้จำหน่ายสินค้า
 

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า
 
Serial Number
 
   
   
   

แบบสำรวจความพึ่งพอใจของผู้ใช้สินค้า

1.เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ  
2.ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ3.ความรวดเร็วในการให้บริการ4.รูปลักษณ์ความสวยงามของผลิตภัณฑ์5.รูปแบบเหมาะสมกับการใช้งาน6.คุณสมบัติครบถ้วนกับความต้องการใช้งานกรุณากดปุ่ม Submit เพื่อจัดส่งแบบฟอร์มมายังบริษัทฯ